Adventní duchovní obnova pro mládež

Duchovní správa poutního kostela na Hoře Matky Boží u Králík zve mladé lidi ve věku 14 - 25 let na Adventní duchovní obnovu doprovázenou P. Karlem Moravcem.

Termín: 27. - 29.  listopadu 2015 (pátek večer – neděle oběd).

Místo: klášter Králíky. 

Téma: „ Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ (Lk 6,36).

S sebou: spacák, teplé oblečení, věci osobní potřeby, Bibli, zápisník a příspěvek na pobyt (Doporučená částka 350 Kč, možnost individuální domluvy).

Prosíme, hlaste se na adrese: ds@klasterkraliky.cz do 23. 11. 2015. Více informací na www.klasterkraliky.cz nebo na tel. 737 215 336 (Ludmila Horáčková).