Anděl na Hoře Matky Boží má světovu cenu!

Pan profesor Štěpán Rak, vynikající český kytarista a skladatel, který již mnohokrát koncertoval v Králíkách i na Hoře Matky Boží, zde v listopadu 2011 vytvořil fotografii, která vyhrála světovou cenu. Podívejte se, co/koho zde uviděl pan profesor, s jehož laskavým svolením fotografii uveřejňujeme.

Kde můžeme i my uvidět anděla? Dobrý Bože, otevři nám oči, ať nepřehédneme dobré anděly, kterými nás provázíš ve světě! Pro zájemce přidávám ještě starou osvědčenou křesťanskou modlitbu: 

Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.

Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.

A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.