Bohoslužby o Velikonocích 2020

Bohoslužby o Velikonocích 2020 na Hoře Matky Boží jsou poznamenány situací s hrozící nákazou koronavirem a tedy nejsou žel, veřejně přístupné. 
Přesto obvyklým návštěvníkům chceme nabídnout možnost alespoň duchovně na dálku se připojit, proto uvádíme obvyklé časy velikonočních bohoslužeb, které zde v soukromí budou dodrženy i letos:
 

Bohoslužby ve Svatém týdnu na Hoře Matky Boží:

 9. 4. Zelený čtvrtek       – Mše svatá na památku Večeře Páně          18.00 hod.

10. 4. Velký pátek         - Památka umučení Páně                             16.00 hod.

11. 4. Bílá sobota          - Velikonoční vigilie                                     21.00 hod.

12. 4. Neděle                  - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně                  10.00 hod.

13. 4. Pondělí                  - Pondělí velikonoční                                 10.00 hod.

Nadále platí, že kostel je během dne stále otevřen a pro soukromou modlitbu přístupný každému, za dodržení nyní nařízených hygienických opatření.