Exercicie pro kněze na Hoře Matky Boží, září, říjen 2019

Srdečně zveme kněze na exercicie v klášteře na Hoře Matky Boží u Králík.

V termínu 22.-27. září 2019 je povede Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.  Zahájení programu v neděli ve 20 hodin, ukončení v pátek obědem.  Cena pobytu (ubytování a strava) je 3 300 Kč.

Přihlášky nejpozději do 6. 9. 2019 na e-mail: horamatky@gmail.com nebo telefonicky na čísle 603 198 318. Na základě přihlášky dostanou účastníci podrobné informace.
Kontakt: Duchovní správa poutního kostela, Kopeček 1, 561 69 Králíky, tel. 603 198 318, www.klasterkraliky.cz 

P. ICLic. Karel Moravec

V termínu 6. – 11. října 2019 (ne od 18h - pá 14h) je povede v Poutní domě Mons. P. Adam Rucki- Společenství bratří shromážděných ve večeřadle kolem Krista vyučujícího, milujícího, odpouštějícího, v přítomnosti Panny Marie, matky.

Cena: 3.300 Kč (s plnou penzí).  Přihlášení nejpozději do 29. 9. na adrese: hotel.poutnidum@gmail.com  / tel. 731 604 750

Kamil Bohdík Novák, provozní ředitel Hotelu Poutní Dům, web: www.poutnidum.cz