Od 11. května bude možné slavit mše svaté s počtem 100 účastníků.

Dle usensení vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 je možné od 24. 4. 2020 konat bohoslužby s maximální účastí 15 osob. Při postupném uvolňování omezení v konání bohoslužeb je nutné dodržet tato pravidla:

 - V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb, všemi směry (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti).

- Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce.

- Všichni účastníci bohoslužeb, mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku­‑ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie. 

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči. 

 

NOVĚ: Od 11. května bude možné slavit mše svaté s počtem100 účastníků.

 Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků. 

 Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod., toto rozhodnutí o nezapočítávání se hlavních vedoucích bohoslužby platí od 12. března 2020, jak sdělil od počátku prof. Roma Prymula. 

 Vládní usnesení ze 30. dubna podepsané premiérem vlády Ing. Andrejem Babišem, zavazuje všechny veřejné bohoslužby tak, že není v síle nikoho dalšího, aby tato pravidla zpřísňoval a měnil.   Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český

Podrobnější informace jsou na webu: www.cirkev.cz nebo www.bihk.cz