Otevření svaté brány na Hoře Matky Boží

Na Hoře Matky Boží bude otevřena Svatá brána v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v neděli 3. 4. 2016 v 10:00 hod. Slavnostní mši svatou bude celebrovat Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký. Přístup do kostela Svatou branou bude v termínu 3. 4. – 20. 11. 2016 denně v době od 8:00 hod. do setmění.

Každou neděli bude v poutním kostele příležitost ke svátosti smíření a společné pobožnosti. Program: 16:00 příležitost ke svátosti smíření, 17:00 pobožnost s požehnáním (v měsíci květnu májová). Od dubna do listopadu bude na první neděle v měsíci (3. 4., 1. 5., 5. 6., 3. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11.) nabídnuta série přednášek o Božím milosrdenství. Program: 16:00 příležitost ke svátosti smíření, 17:00 přednáška, 17:30 pobožnost s požehnáním.