Památník obětem internace - stěhování

Od neděle 1. září 2019 bude Památník obětem internace v objektu kláštera na Hoře Matky Boží uzavřen a proběhne jeho stěhování do nových prostor na Velkém náměstí v Králíkách.

Hlavním důvodem stěhování Památníku jsou dlouhodobě připravované stavební úpravy bezbariérového vstupu do kostela a vytvoření nového zázemí pro poutníky a turisty včetně sociálního zařízení. Projekt se připravoval od roku 2016 v dlouhé diskusi s architekty a památkáři, konečný návrh k realizaci vytvořil arch. Jan Mádlík a na konci roku 2018 bylo vydáno stavební povolení. S realizací první části stavby se začne v polovině září 2019, vše je naplánováno tak, aby v dubnu 2020 byla hlavní část nového vstupu v provozu.

Původně jsme chtěli Památník internace zachovat přímo v klášteře, jen by byl přemístěn do jiných prostor, kde by bylo ovšem třeba změnit jeho dispozici i rozsah. Zřizovatel Památníku VHK Erika Brno z.s. se však rozhodl přestěhovat Památník do budovy na Velkém náměstí v Králíkách, kde již provozuje jiné expozice. O znovuotevření Památníku internace bude informace na http://pamatnik.militaryclub.info/

V dalších etapách stavby se bude pokračovat podle ekonomických možností Duchovní správy poutního kostela. Součástí prohlídkové trasy ambitů bude nová expozice připomínající dějiny Hory Matky Boží včetně temné doby internace v 50. letech 20 století, i více než čtyřicetiletého pobytu řeholních sester.

Karel Moravec