Poděkování za svobodu a demokracii 15. 11. 2015

V neděli 15. listopadu 2015 se na Hoře Matky Boží u Králík sešlo asi 300 lidí na mši svaté s doprovodem kytar, aby poděkovali Pánu za dar svobody a demokracie v naší zemi. Po prvním setkání v roce 2014 jsme se shodli na tom, že podobné akce mají smysl a že je třeba se scházet, děkovat Bohu za dary svobody a demokracie, které dnes považujeme za samozřejmé, ale stále jsou ohrožovány. Za vhodný čas považujeme blízkost státního svátku Den boje studentů za svobodu a demokracii.

 

Hlavními organizátory jsou lidé, kteří kvůli nesvobodě před rokem 1989 trpěli a byli pronásledováni za projevy náboženského života. Především za radost z výsledků II. vatikánského koncilu, které s nadšením pomáhali zavádět do bohoslužeb a do života křesťanů v naší zemi a mnozí kvůli tomu byli vyslýcháni státní bezpečností i vyloučeni z vysokých škol.

Na letošním setkání jsme si s chutí zazpívali písně, jejichž texty a melodie pomáhaly od roku 1968 formovat víru již dvou generací. Při mši svaté jsme se modlili za oběti hrozných teroristických útoků v Paříži v pátek 13. listopadu, a připomněli jsme si také, jak strach, nenávist a nesnášenlivost stále ohrožuje vzácný dar svobody, který si nechceme nechat vzít.

Díky Bohu i všem organizátorům i účastníkům!

Prohlédněte si fotogalerii: http://klasterkraliky.cz/fotogalerie/podekovani-za-svobodu-demokracii-15...