Přehled akcí a slavností na Hoře Matky Boží v roce 2017

5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4. 2017  – Křížová cesta v ambitech, začátek v 9:15 hod.
u vstupu do ambitů  (DSPK)

13. 4. 2017                 Zelený čtvrtek - mše sv. v 18:00 hod.  (DSPK)

14. 4. 2017                 Velký pátek - obřady Velkého pátku 16:00 hod.  (DSPK)

15. 4. 2017                 Bílá sobota - vigilie Zmrtvýchvstání Páně 21:00 hod.   (DSPK)

21. - 23. 4. 2017         Tématický víkend – Hovory o vědě, rozumu a víře – P. Miloš Pachr  (DSPK)

6. 5. 2017                   Hasičská pouť

14. 5. 2017                  mši svatou v 10:00 hod. doprovází sbor z brněnské katedrály (varhanní verze Mše D dur A. Dvořáka), po mši krátký koncert

18. - 21. 5. 2017         Duchovní obnova pro manžele, svobodné, ovdovělé a rozvedené –
P. Jan Linhart  (Centrum pro rodinu Hradec Králové)

9. 6. 2017                   Noc kostelů   (DSPK)

10. 6. 2017                 Koncert v rámci Letohradského hudebního festivalu

17. 6. 2017                 Orelská pouť  (Orel župa Orlická)

18. 6. 2017                 Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. v 10:00 hod. + průvod (DSPK)

23. - 25. 6. 2017         Duchovní obnova pro ženy – P. Karel Moravec (DSPK)

9. 7 . 2017                  Klášterní hudební slavnosti – koncert 19:00 hod.

30. 7. – 5. 8. 2017      Runway Camp – křesťanský letní tábor pro mládež (www.runwaycamp.cz)

15. 8 .2017                 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. v 10:00 hod.  a v 17 hod. (DSPK)

20. 8. 2017                 Hlavní mariánská pouť, mše sv. v 10:00 hod. a v 15:00 hod.  (DSPK)

21. - 23. 8. 2017         Duchovní obnova pro ženy – P. Karel Moravec (DSPK) - již obsazeno!!!

28. 9. 2017                 Modlitební program s P. Marií Fatimskou – 17:00 hod. (Českomoravská Fatima Koclířov)

28. 10. 2017               Diecézní pouť mládeže   (Diecézní centrum pro mládež)

10. - 12. 11. 2017       Víkend pro chlapy – P. Karel Moravec  (Jan Moravec)

19. 11. 2017                Slavnost poděkování za svobodu a demokracii, mše sv. s kytarovým
doprovodem v 15:00 hod.  (DSPK)

23. - 26. 11. 2017       Duchovní obnova pro manželské páry – P. Karel Moravec (DSPK)

24. 12. 2017               Půlnoční mše svatá – 24:00 hod. (DSPK)

26. 12. 2017               Koncert Corale ve 14:00 hod.  (sbor gymnázia Žamberk)

31. 12. 2017               Půlnoční mše svatá – 24:00 hod.  (DSPK)

Pozn. V závorce za každou akcí je uveden pořadatel.  Zkratka DSPK znamená Duchovní správa poutního kostela.