Program a pořad bohoslužeb v aktuálním týdnu

V záložce Nabídka - Bohoslužby - je možné dole na stránce najít aktuální oznámení Duchovní správy poutního kostela na každý týden.