Společné poděkování za svobodu a demokracii na Hoře Matky Boží 15. 11. 2020 v 15 hodin letos být nemůže! Soukromě ale na vděčnost nezapomeňme!

Již po více let srdečně zveme na Horu Matky Boží na mši svatou v neděli v blízkosti 17. listopadu, Dne boje studentů za svobodu a demokracii. Při této mši svaté s doprovodem kytar chceme děkovat Pánu především za dar možnosti života ve svobodě a demokracii, která byla zvláště na tomto místě desítky let brutálně pošlapávána. Na neděli 15. 11. 2020 přijal pozvání velvyslanec Svatého stolce v Praze, J.E. Mons. Charles D. BALVO. Vzhledem k současné situaci se letos bohoslužba neuskuteční, ale otec nuncius slíbil, že dá-li Pán, rád přijede na mši svatou příští rok, v neděli 14. 11. 2021 v 15 hodin. Snad se za rok budem moci sejít...