Stavební úpravy na Hoře Matky Boží, stěhování Památníku internace

Vážení poutníci, prosíme, omluvte dočasně ztížené podmínky vstupu do poutního kostela. Probíhají zde stavební úpravy, jejichž cílem je vybudování bezbariérového vstupu do objektu, a vytvoření nového zázemí pro poutníky a turisty včetně sociálního zařízení. Prohlídkovou trasu ambitů chceme rozšířit o novou expozici připomínající dějiny Hory Matky Boží včetně temné doby internace v 50. letech 20. století, a více než čtyřicetiletého pobytu řeholních sester.

Projekt se připravoval od roku 2016 v diskusi s architekty a památkáři, konečný návrh k realizaci vytvořil arch. Jan Mádlík. S realizací stavby se začalo na podzim 2019, vše je naplánováno tak, aby v dubnu 2020 byla hlavní část nového vstupu v provozu.

V dalších etapách se bude pokračovat podle ekonomických možností Duchovní správy poutního kostela.

Děkujeme všem, kteří toto dílo podpoří! V roce 2019 zahájení prací podpořil Pardubický kraj.

Možnost přispět na toto dílo máte i vy do pokladničky v kostele, případně na účet Duchovní správy č. 2400449404/2010, toto číslo účtu naleznete i na www.klasterkraliky.cz

 

Od neděle 1. září 2019 byl Památník obětem internace v objektu kláštera na Hoře Matky Boží uzavřen a proběhlo jeho stěhování do nových prostor na Velkém náměstí v Králíkách.

Hlavním důvodem stěhování Památníku byly dlouhodobě připravované stavební úpravy bezbariérového vstupu do kostela a vytvoření nového zázemí pro poutníky a turisty včetně sociálního zařízení. Původně jsme chtěli Památník internace zachovat přímo v klášteře, jen by byl přemístěn do jiných prostor, kde by bylo ovšem třeba změnit jeho dispozici i rozsah. Zřizovatel Památníku VHK Erika Brno z.s. se však rozhodl přestěhovat Památník do budovy na Velkém náměstí v Králíkách, kde již provozuje jiné expozice. O znovuotevření Památníku internace bude informace na http://pamatnik.militaryclub.info/

Karel Moravec, rektor Duchovní správy poutního kostela v Králíkách II