Život a služba na Hoře Matky Boží, prosinec 2020

Milí poutníci, věříme, že omezení spojená se společným setkáváním se budou dále rozvolňovat. Mše svaté jsou zde slouženy jako obvykle, jen s omezením počtu přítomných účastníků dle aktuálně platných nařízení. Přehled bohoslužeb: www.http://klasterkraliky.cz/stranky/nabidka

Po staletí na toto místo přicházely a stále přicházejí skupiny poutníků, vzájemně se podporující ve víře a v lidském bratrství. Poutní kostel máme pro vás otevřený celodenně. Je možné, při zachování platných opatření, využít soukromé poutě. Být opatrný a ohleduplný neznamená být stále zavřen v bytě sám nebo se svou rodinou – pokud nejste nemocní nebo v karanténě, přijeďte. Využijte prostor k tiché modlitbě, prosbě, poděkování, povzbuzení. Je možné se domluvit i na slavení svátosti smíření, prosím, předem zavolejte na tel.: 603 467 320.

P. Karel Moravec, rektor