Změna v provozu ambitů a prostor pro poutníky a turisty

Prohlídku Ambitů a Krypty od 1. 4. 2016 zajišťuje Duchovní správa poutního kostela v Králíkách. K objednání prohlídky využijte mail: horamatky@gmail.com

Kostel je otevřen denně a je přístupný všem zdarma.  Nádvoří poutníků a kaple Svatých schodů jsou ve Svatém roce milosrdenství od 3. 4. 2016 také přístupné zdarma.

Od 1. dubna 2016 do začátku května jsou otevřeny Ambity a krypta jen o víkendech, v sobotu od 10 do 17 hodin, v neděli od 11 do 17 hodin.

Od 1. května 2016 jsou Ambity i krypta přítupné denně od 10 do 17 hodin (v neděli od 11 hodin).

Poutníci mohou prostory kostela využít nejen k prohlídce, ale i ke ztišení a modlitbě. Stejně tak je k modlitbě možné využít prostory ambitů, kde je mj. i Křížová cesta, a zobrazení všech růžencových tajemství. K tiché modlitbě zve kaple Svatých schodů, místo připomínající Kristův soud před Pilátem.

Zakoupením vstupného do prostoru Ambitů a krypty přispíváte na opravy a údržbu areálu kláštera, děkujeme!

Poutníci, kteří chtějí využít prostory k modlitbě, vstupné neplatí.

K objednání prohlídky Památníku internace zatím využijte kontakty na: http://poutnidum.cz/co-je-noveho