Aktuality

Společné poděkování za svobodu a demokracii na Hoře Matky Boží 15. 11. 2020 v 15 hodin letos být nemůže! Soukromě ale na vděčnost nezapomeňme!

Již po více let srdečně zveme na Horu Matky Boží na mši svatou v neděli v blízkosti 17. listopadu, Dne boje studentů za svobodu a demokracii. Při této mši svaté s doprovodem kytar chceme děkovat Pánu především za dar možnosti života ve svobodě a demokracii, která byla zvláště na tomto místě desítky let brutálně pošlapávána. Na neděli 15. 11.

Otevření restaurace Poutního domu

S radostí oznamujeme, že 17. 7. 2020 nabylo právní moci rozhodnutí o předčasném užívání opravených prostor v Poutním domě, konkrétně restaurace s kuchyní a zázemím. Restaurace v poutním domě opět poskytuje stravovací služby, více na www.poutnidum.com  

Stavební úpravy na Hoře Matky Boží, stěhování Památníku internace

Vážení poutníci, prosíme, omluvte dočasně ztížené podmínky vstupu do poutního kostela. Probíhají zde stavební úpravy, jejichž cílem je vybudování bezbariérového vstupu do objektu, a vytvoření nového zázemí pro poutníky a turisty včetně sociálního zařízení. Prohlídkovou trasu ambitů chceme rozšířit o novou expozici připomínající dějiny Hory Matky Boží včetně temné doby internace v 50.

Stránky