Aktuality

Diecézní pouť k bráně Božího milosrdenství a katechetické setkání

Na sobotu 17. 9. 2016 srdečně zveme na diecézní pouť ve Svatém roce milosrdenství ke Svaté bráně na Hoře Matky Boží. Pouť je spojena s diecézním setkáním katechetů. Pro katechety, učitele náboženství ale i pro všechny ostatní poutníky je připraven bohatý program od 10.00 hodin. Celé setkání vyvrcholí slavením mše svaté ve 14.30 hodin s biskupem Janem Vokálem.

Poutní slavnost na Hoře Matky Boží

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie v pondělí 15. 8. 2016 zde bude mše svatá v 10.00 a v 17.00 hodin.

Hlavní poutní mši svatou v neděli 21. 8. 2016 v 10.00 hodin bude slavit mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. Odpoledne bude mše svatá v 15 hodin, v 17.00 hodin slavnost zakončíme pobožností k Božímu milosrdenství.

Všechny srdečně zveme!

Velikonoční bohoslužby na Hoře Matky Boží

Mše svatá na Zelený čtvrtek 24. března 2016 začíná v poutním kostele na Hoře Matky Boží v 18 hodin. Obřady Vekého pátku začánají v 16 hodin. Slavnost vigilie Zmrtvýchvstání Páně začne na Bílou sobotu 26. března 2016 ve 21 hodin.

Mše svatá v neděli na slavnost Zmrtvýchvstání Páně bude jako obvykle v 10 hodin, stejně tak i mše svatá na pondělí velikonční.

Stránky