Aktuality

Velikonoční bohoslužby na Hoře Matky Boží

Mše svatá na Zelený čtvrtek 13. dubna 2017 začíná v poutním kostele na Hoře Matky Boží v 18 hodin. Obřady Vekého pátku 14.4.2017 začánají v 16 hodin. Slavnost vigilie Zmrtvýchvstání Páně začne na Bílou sobotu15. dubna 2017 ve 21 hodin.

Mše svatá v neděli na slavnost Zmrtvýchvstání Páně bude jako obvykle v 10 hodin, stejně tak i mše svatá na Pondělí velikonční.

Modlitba Křížové cesty v ambitech

V postní době 2017 jste každou neděli přede mší svatou srdečně zváni na Horu Matky Boží ke společnému rozjímání Křížové cesty v ambitech. Začátek bude vždy v 9:15 hod. u vchodu do ambitů. Konkrétně se jedná o neděle 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 2.4. a 9.4.

Stránky