Socha Panny Marie Fatimské na Hoře Matky Boží 28. 9. v 17 hodin

Srdečne zveme ve čtvrtek 28. 9. 2017 o slavnosti sv. Václava v 17.00 hod. na Horu Matky Boží. Program: 17.00 uvítání - modlitba sv. růžence – tajemství Světla 18.00 hod. koncelebrovaná mše sv. - zasvěcení a modlitební cesta se sochou Panny Marie Fatimské.

Více informací na http://www.fatima2017.cz/