Přehled akcí a slavností na Hoře Matky Boží v roce 2018

18. 2., 25. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3. 2018  – Křížová cesta v ambitech, začátek v 9:15 hod.
u vstupu do ambitů  (DSPK)

29. 3. 2018                 Zelený čtvrtek - mše sv. v 18:00 hod.  (DSPK)

30. 3. 2018                 Velký pátek - obřady Velkého pátku 16:00 hod.  (DSPK)

31. 3. 2018                 Bílá sobota - vigilie Zmrtvýchvstání Páně 21:00 hod.   (DSPK)

2. 4. 2018                   Koncert Coro Calicantus – Švýcarsko, 18:00 hod. (KD Střelnice Králíky)

5. 5. 2018                    Hasičská pouť

25. 5. 2018                 Noc kostelů   (DSPK)

31. 5.-3. 6. 2018         Duchovní obnova pro manžele – P. Karel Moravec (DSPK)

3. 6. 2018                   Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. v 10:00 hod. + průvod (DSPK)

8. - 10. 6. 2018           Duchovní obnova pro ženy – P. Karel Moravec (DSPK)

9. 6. 2018                   Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad

16. 6. 2018                 Orelská pouť  (Orel župa Orlická)

8. 7 . 2018                  Klášterní hudební slavnosti – koncert 19:00 hod.

12. – 18. 8. 2018        Runway Camp – křesťanský letní tábor pro mládež (www.runwaycamp.cz)

15. 8 .2018                 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. v 10:00 a v 17:00 hod.  (DSPK)

19. 8. 2017                 Hlavní mariánská pouť, mše sv. v 10:00 hod. a v 15:00 hod.  (DSPK)

21. – 23. 9. 2018        Pouť pro rodiny po ztrátě dítěte (Dítě v srdci, DSPK)

7. - 12. 10. 2018         Exercicie pro kněze – ThLic. Prokop Bož, Th.D.  (DSPK)

19. - 21. 10. 2018       Víkend pro chlapy – P. Karel Moravec  (Jan Moravec)

18. 11. 2018                Slavnost poděkování za svobodu a demokracii, mše sv. s kytarovým
doprovodem v 15:00 hod.  (DSPK)

24. 12. 2018               Půlnoční mše svatá – 24:00 hod. (DSPK)

26. 12. 2018               Koncert Corale ve 14:00 hod.  (sbor gymnázia Žamberk)

31. 12. 2018               Půlnoční mše svatá – 24:00 hod.  (DSPK)

Pozn. V závorce za každou akcí je uveden pořadatel.  Zkratka DSPK znamená Duchovní správa poutního kostela.

 

První soboty v měsíci (kromě 5.5., kdy je hasičská pouť):

10:30 adorace a příležitost ke svátosti smíření

11:00 mše svatá