Doprovod mše svaté a koncert 1. 7. 2018

Datum konání: 
Sunday, 1. July 2018

Mši svatou v neděli 1. 7. 2018 na Hoře Matky Boží doprovodí Brněnský filahrmonický sbor Beseda brněnská slavnostní mší Zdeňka Pololáníka "Konická". Po mši svaté náslduje krátký koncert. Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská řídí Petr Kolář, varhany - Dagmar Kolářová.

Srdečně zveme!