Nařízením komunistické moci byli všichni příslušníci mužských řeholí při tzv. akci "K" v noci ze 13. na 14. dubna 1950 odvlečeni ze svých řeholních domů a soustředěni do několika "soustřeďovacích klášterů", kde museli pracovat za státního dozoru. Jeden z těchto koncentračních táborů byl zřízen i na Hoře Matky Boží u Králík. Prostor poutního místa byl obehnán ostnatým drátem a v celém širokém okolí byly umístěny tabulky s varováním, že vstup do prostoru je zakázán. Protože objekt je zdaleka vidět, působilo toto rozhodnutí pro všechny velmi stísněně. Žili zde řeholníci z různých řádů, mezi nimi i pováleční správci Hory Matky Boží - redemptoristé.

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1695 - 1700. V roce dokončení byl do kostela přinesen milostný obraz P. Marie Sněžné (podle originálu z římského chrámu Santa Maria Maggiore, o němž se věřilo, že ji namaloval evangelista svatý Lukáš), který se stal srdcem poutního místa, a Lysá hora dostala nové jméno – Hora Matky Boží.

V době třicetileté války byla hora, na které dnes klášter stojí, pustá a bez porostu, proto se jí říkalo Lysá hora. Na tuto horu v té době chodívala procesí modlících se dětí. Mezi nimi byl i malý Tobiáš Jan Becker (1649-1710), pozdější královehradecký biskup. Ten si jako malý chlapec umínil, že až vyroste, postaví na této hoře kostel. V roce 1696 byla účast v procesí tak veliká, že tehdejší králický farář Schliemann na to Tobiáše Beckera upozornil a připomenul mu jeho slib z dětství. A kanovník Becker se rozhodl svůj dětský sen realizovat.

Aktuálně

Víkend pro chlapy

Od pátku 11. listopadu do neděle 13. listopadu 2016 zveme na Horu Matky Boží u Králík na víkend pro chlapy. Začátek setkání je v pátek večer do 19.00 hod, začneme společnou večeří, konec setkání je naplánován na neděli po obědě.

Diecézní pouť k bráně Božího milosrdenství a katechetické setkání

Na sobotu 17. 9. 2016 srdečně zveme na diecézní pouť ve Svatém roce milosrdenství ke Svaté bráně na Hoře Matky Boží. Pouť je spojena s diecézním setkáním katechetů. Pro katechety, učitele náboženství ale i pro všechny ostatní poutníky je připraven bohatý program od 10.00 hodin. Celé setkání vyvrcholí slavením mše svaté ve 14.30 hodin s biskupem Janem Vokálem.

Poutní slavnost na Hoře Matky Boží

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie v pondělí 15. 8. 2016 zde bude mše svatá v 10.00 a v 17.00 hodin.

Hlavní poutní mši svatou v neděli 21. 8. 2016 v 10.00 hodin bude slavit mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. Odpoledne bude mše svatá v 15 hodin, v 17.00 hodin slavnost zakončíme pobožností k Božímu milosrdenství.

Všechny srdečně zveme!

Stránky