Návštěva kostela, poutního areálu, Památníku internace a klášterního obchodu

POUTNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE 

Kostel je otevřen denně a je přístupný všem zdarma.  Rovněž nádvoří poutníků a kaple Svatých schodů jsou od 3. 4. 2016 přístupné, ve stejném režimu jako kostel.

Poutníci mohou prostory kostela a kaple Svatých schodů využít nejen k prohlídce, ale i ke ztišení a modlitbě.

 

PROHLÍDKY POUTNÍHO AREÁLU

Prohlídkový okruh tvoří ambity, krypta, nádvoří poutníků, kaple Svatých schodů a kostel Nanebevzetí P. Marie.

Jednotlivci mohou uskutečnit prohlídku kdykoliv během otevírací doby (poslední prohlídka 30 min. před koncem otevírací doby), k čemuž dostanou tištěného průvodce.

Skupiny (min. 15 osob) si mohou předem objednat prohlídku s komentářem průvodce. Prohlídky Poutního areálu zajišťuje od 1. 4. 2016 Duchovní správa poutního kostela v Králíkách. 

Objednávky na horamatky@gmail.com  nebo na tel. 737 215 336. Zakoupením vstupného do poutního areálu přispíváte na opravy a údržbu poutního místa. Děkujeme!

Prostory ambitů, kde je mj. i Křížová cesta  a zobrazení všech růžencových tajemství je možné využít nejen k prohlídce, ale také k modlitbě. Poutníci, kteří chtějí využít prostory ambitů k modlitbě, vstupné neplatí.

Otevírací doba:

květen – září: pondělí - sobota 9:00 - 17:00 hod., neděle 11:00 - 17:00 hod.

duben a říjen: sobota 9:00 - 17:00 hod., neděle 11:00 - 17:00 hod.

listopad – březen: pouze pro předem objednané skupiny

  

PAMÁTNÍK OBĚTEM  INTERNACE

Památník s historickou expozicí je připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950 – 1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě.

Provozovatelem památníku je od 13. 10. 2016 Duchovní správa poutního kostela. Otevírací doba je shodná s otevírací dobou poutního areálu.

Pro skupiny je možné předem objednat prohlídku i mimo řádnou otevírací dobu na: horamatky@gmail.com  nebo na tel. 737 215 336.

 

PEREGRIN – KLÁŠTERNÍ OBCHOD

Obchod pro poutníky i turisty nabízí suvenýry, upomínkové předměty místního charakteru, devocionálie, knihy s křesťanskou tématikou, cukrovinky a nápoje.

Provozovatelem je od 18.10.2016 Pastorační středisko o.p.s.

Otevírací doba:

květen – září: pondělí - sobota 9:00 - 17:00 hod., neděle 11:00 - 17:00 hod.

duben a říjen: sobota 9:00 - 17:00 hod., neděle 11:00 - 17:00 hod.

listopad – březen: neděle 11:00 – 12:00 hod.

Kontakt: obchodhoramatky@gmail.com, tel. 737 215 336