Díky za život a dílo Franze Jentschke!

Datum konání: 
Monday, 30. April 2018

Dne 21. 3. 2018 zemřel v nedožitých 93 letech v Bremen v Německu velký dobrodinec Hory Matky Boží a zakladatel nadace Muttergottesberg-Stiftung, pan Franz Jentschke. Ať ho Bůh odmění za vše, co dobrého vykonal pro církevní památky v ČR a dá mu věčnou radost! R.I.P.