Přehled akcí na Hoře Matky Boží v roce 2019

Akce a slavnosti na Hoře Matky Boží v roce 2019

10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3., 7. 4., 14. 4. 2019  – Křížová cesta v ambitech, začátek v 9:15 hod.
u vstupu do ambitů  (DSPK)

18. 4. 2019                 Zelený čtvrtek - mše sv. v 18:00 hod.  (DSPK)

19. 4. 2019                 Velký pátek - obřady Velkého pátku 16:00 hod.  (DSPK)

20. 4. 2019                 Bílá sobota - vigilie Zmrtvýchvstání Páně 21:00 hod.   (DSPK)

25. - 28. 4. 2019         Duchovní obnova pro manžele – P. Karel Moravec (Centrum pro rodinu BiHK + DSPK)

4. 5. 2019                    Hasičská pouť

24. 5. 2019                 Noc kostelů   (DSPK)

7. - 9. 6. 2019             Duchovní obnova pro ženy – P. Karel Moravec (DSPK)

8. 6. 2019                   Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad (www.mhf.letohrad.cz)

15. 6. 2019                 Orelská pouť  (Orel župa Orlická)

23. 6. 2019                 Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. v 10:00 hod. + průvod (DSPK)

28. 7. – 3. 8. 2019      Runway Camp – křesťanský letní tábor pro mládež (www.runwaycamp.cz)

15. 8. 2019                 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. v 10:00 a v 17:00 hod.  (DSPK)

18. 8. 2019                 Hlavní mariánská pouť, mše sv. v 10:00 hod. a v 15:00 hod.  (DSPK)

13. – 15. 9. 2019        Víkend pro rodiny (Centrum pro rodinu BiHK)

22. - 27. 9. 2019         Exercicie pro kněze – Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.  (DSPK)

4. - 6. 10. 2019           Víkend pro chlapy – P. Karel Moravec  (Jan Moravec)

11. – 13. 10. 2019      Duchovní obnova pro rozvedené (Centrum pro rodinu BiHK)

17. 11. 2019                Slavnost poděkování za svobodu a demokracii, mše sv. s kytarovým doprovodem v 15:00 hod.  (DSPK)

8. 12. 2019                  Koncert ZUŠ Králíky  (ZUŠ, DSPK)

24. 12. 2019               Půlnoční mše svatá – 24:00 hod. (DSPK)

26. 12. 2019               Koncert Corale ve 14:00 hod.  (sbor gymnázia Žamberk)

31. 12. 2019               Půlnoční mše svatá – 24:00 hod.  (DSPK)

Pozn. V závorce za každou akcí je uveden pořadatel.  Zkratka DSPK znamená Duchovní správa poutního kostela.

 

První soboty v měsíci (kromě 4.5., kdy je hasičská pouť):

10:30 adorace a příležitost ke svátosti smíření

11:00 mše svatá

 

DUCHOVNÍ OBNOVY  - 2019 - Hora Matky Boží v Králíkách - Poutní Dům -

 BŘEZEN                    

ne 17. 3. – pá 22. 3.   POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA - postní duchovní obnova pro všechny

ne od 18h – pá 14h    - Mons. Josef Socha -

                                   Prostor ke ztišení, modlitbě, práci se sebou sama.

                                   Cena: 2.950 Kč (s plnou penzí). Přihlášení nejpozději do 3. 3. na adrese: hotel.poutnidum@gmail.com  / tel. 731 604 750

 KVĚTEN

10. 5. – 12. 5.              OBNOVA PRO AKOLYTY

pá od 18h - ne 14h     - IClic P. Karel Moravec -

                                   Sdílení, společná i osobní modlitba, příroda. To vše s Pannou Marií.

                                   Cena: 1.200 Kč (s plnou penzí). Přihlášení nejpozději do 26. 5. na adrese: hotel.poutnidum@gmail.com  / tel. 731 604 750

 ZÁŘÍ                          

ne 15. 9. – st 18. 9.     DUCHOVNÍ LÁZNĚ - pro kostelníky a muže ve farnostech

ne od 18h - st 14h      - P. Jan Linhart -

                                    V ústraní s Bohem, příroda, Bible, aktivní odpočinek.

                                   Cena: 1.900 Kč (s plnou penzí). Přihlášení nejpozději do 1. 9. na adrese: hotel.poutnidum@gmail.com  / tel. 731 604 750

 ŘÍJEN

ne 6. 10. – pá 11. 10. KNĚŽSKÉ EXERCICIE

ne od 18h - pá 14h     - Mons. P. Adam Rucki-

Společenství bratří shromážděných ve večeřadle kolem Krista vyučujícího, milujícího, odpouštějícího, v přítomnosti Panny Marie, matky.

Cena: 3.300 Kč (s plnou penzí). Přihlášení nejpozději do 29. 9. na adrese: hotel.poutnidum@gmail.com  / tel. 731 604 750

 

ne 20.10. - ne 27.10.  DUCHOVNÍ CVIČENÍ S TVORBOU IKON

ne od 18h - ne 14h     - Bc Martin Damián -

Příprava a psaní ikon, ztišení, naslouchání, modlitba, sdílení, Bible.

Duchovní cvičení založené na vnoření se do spirituality ikonopisectví.

Vytvoření vlastní ikony.

Cena: 3.510 Kč (s plnou penzí) + kurzovné a materiál na ikonu (cca 3000 Kč)

    Přihlášení nejpozději do 29. 9. na adrese: hotel.poutnidum@gmail.com  / tel. 731 604 750

AttachmentSize
File hmb_prehled_akci_2019.docx16.73 KB
File duchovni_obnovy_2019.docx41.17 KB