POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Datum konání: 
Sunday, 17. March 2019 to Friday, 22. March 2019

Postní duchovní obnova pro všechny, vede Mons. Josef Socha.

místo konání: Poutní dům

Prostor ke ztišení, modlitbě, práci se sebou sama.

Cena: 2.950 Kč (s plnou penzí). Přihlášení nejpozději do 3. 3. na adrese: hotel.poutnidum@gmail.com  / tel. 731 604 750