Velikonoční bohoslužby 2019

Datum konání: 
Thursday, 18. April 2019 to Monday, 22. April 2019

Bohoslužby ve Svatém týdnu na Hoře Matky Boží:

18. 4. Zelený čtvrtek       – Mše svatá na památku Večeře Páně           18.00 hod.

19. 4. Velký pátek          - Památka umučení Páně                              16.00 hod.

20. 4. Bílá sobota           - Velikonoční vigilie                                     21.00 hod.

21. 4. Neděle                   - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně                  10.00 hod.

22. 4. Pondělí                  - Pondělí velikonoční                                  10.00 hod.