Bohoslužby na Hoře Matky Boží o Velikonocích 2022

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích na Hoře Matky Boží:

14. 4. Zelený čtvrtek       – Mše svatá na památku Večeře Páně           18.00 hod.

15. 4. Velký pátek           - Památka umučení Páně                             16.00 hod.

16. 4. Bílá sobota            - Velikonoční vigilie                                     20.00 hod.

17. 4. Neděle                   - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně                   10.00 hod.

18. 4. Pondělí                  - Pondělí velikonoční                                   10.00 hod.

Kostel je během dne stále otevřen a pro soukromou modlitbu přístupný každému.