Bohoslužby na Hoře Matky Boží o Velikonocích 2023

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích na Hoře Matky Boží:

6. 4.  Zelený čtvrtek       – Mše svatá na památku Večeře Páně           18.00 hod.

7. 4.  Velký pátek           - Památka umučení Páně                             16.00 hod.

8. 4.  Bílá sobota            - Velikonoční vigilie                                     20.00 hod.

9. 4.  Neděle                  - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně                   10.00 hod.

10. 4. Pondělí                 - Pondělí velikonoční                                   10.00 hod.

Kostel je během dne stále otevřen a pro soukromou modlitbu přístupný každému.