Mše svatá na Slavnost Všech svatých a památku zemřelých

Mše svatá v pátek 1. listopadu na slavnost Všech svatých bude na Hoře Matky Boží odpoledne ve 14.30 hodin.


Mše svatá v sobotu 2. listopadu v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé bude dopoledne v 11 hodin. Před mší svatou od 10 hodin bude modlitba růžence a adorace.