Aktuality

První soboty v měsíci

Program prvních sobot v roce 2013 bude podobný, jako v minulých měsících.

V 10 hodin dopoledne bude modlitba růžence, adorace, příležitost ke svátosti smíření.

V 11 hodin bude mše svatá.

Program zajišťují P. Petr a P. František z farnosti Hanušovice.

Mše svaté v nejbližších dnech na Hoře Matky Boží

V úterý 20. 8. 2013 bude v kostele na Hoře Matky Boží v 11 hodin mše svatá pro poutníky z Halenkova.

Ve čtvrtek 22. 8. 2013, v den památky Panny Marie Královny, bude na Hoře Matky Boží mše svatá ve 14.30 hodin.

Příští neděli 25. 8. 2013 bude mše svatá v 10 hodin.

Změna telefonního čísla do kláštera!

Od 14. 8. 2013 je možné použít nové telefonní číslo pro volání do kláštera na Horu Matky Boží u Králík: +420 603 198 318. Číslo je vedeno u T-mobile, pod rámcovou smlouvou mezi ČBK a T-mobile. Dosavadní pevná linka (465 631 744) bude zrušena.

Stránky