Bohoslužby na Hoře Matky Boží o Velikonocích 2021

Bohoslužby o Velikonocích 2021 na Hoře Matky Boží jsou poznamenány situací s hrozící nákazou koronavirem. Účast je možná při dodržení platných nařízení. Na Velikonoce platí pro účastníky bohoslužby výjimka z vládních nařízení zákazu vycházení do 23.59 hod.  
 

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích na Hoře Matky Boží:

1. 4. Zelený čtvrtek       – Mše svatá na památku Večeře Páně           18.00 hod.

2. 4. Velký pátek           - Památka umučení Páně                             16.00 hod.

3. 4. Bílá sobota            - Velikonoční vigilie                                     20.00 hod.

4. 4. Neděle                   - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně                   10.00 hod.

5. 4. Pondělí                  - Pondělí velikonoční                                   10.00 hod.

Nadále platí, že kostel je během dne stále otevřen a pro soukromou modlitbu přístupný každému, za dodržení nařízených hygienických opatření.