Exercicie pro kněze na Hoře Matky Boží, 8. - 13. 10. 2023

Srdečně zveme kněze na exercicie v klášteře na Hoře Matky Boží u Králík.

V termínu 8. - 13. října 2023 je povede P. Vojtěch Šíma. Zahájení programu v neděli ve 20 hodin, ukončení v pátek obědem. 

Přihlášky nejpozději do 30. 9. 2023 na e-mail: 

(link sends e-mail). Na základě přihlášky dostanou účastníci podrobné informace.
Kontakt: Duchovní správa poutního kostela, Kopeček 1, 561 69 Králíky, tel. 603 198 318, www.klasterkraliky.cz 

P. ICLic. Karel Moravec