Nabídka

Digitální audioprůvodce

Návštěva kostela, poutního areálu, Památníku internace a klášterního obchodu

POUTNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE 

Kostel je otevřen denně a je přístupný všem zdarma.  Rovněž nádvoří poutníků a kaple Svatých schodů jsou od 3. 4. 2016 přístupné, ve stejném režimu jako kostel.

Poutníci mohou prostory kostela a kaple Svatých schodů využít nejen k prohlídce, ale i ke ztišení a modlitbě.

 

PROHLÍDKY POUTNÍHO AREÁLU

Prohlídkový okruh tvoří ambity, krypta, nádvoří poutníků, kaple Svatých schodů a kostel Nanebevzetí P. Marie.

Poutě

 

Hlavní pouť je vždy na slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. a v neděli po tomto datu.

Poutě v roce 2019

4. 5. 2019                   Hasičská pouť

15. 6. 2019                 Orelská pouť  (Orel župa Orlická)

15. 8. 2019                 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. v 10:00 a v 17:00 hod.

18. 8. 2019                 Hlavní mariánská pouť, mše sv. v 10:00 hod. a v 15:00 hod.  (DSPK)