Plán na rok 2024

PLÁN NA TENTO ROK

únor
 • 18.2.

  Srdečně zveme na Horu Matky Boží v první postní neděli 18. 2. 2024 na kající pouť lesníků a myslivců spolu s řádem Sv. Huberta. kajici_pout_lesniku_a_myslivcu_2024

   

 • 25.2.  V neděli 25. 2. 2024 bude sbírka na Svatopetrský haléř
březen
 • 15.3.

  Duchovní obnova pro akolyty a pomocníky při podávání svatého přijímání: V klášteře na Hoře Matky Boží se v termínu 15. - 17. března 2024 uskuteční duchovní obnova pro ty, kteří vykonávají ve farnostech službu akolytů a pomocníků při podávání svatého přijímání. Obnovou bude provázet P. ICLic. Karel Moravec. Zahájení v pátek večeří v 19:00 hod., ukončení v neděli obědem.  Cena pobytu (ubytování a strava) je 1 900 Kč.

  Přihlášky nejpozději do 29. 2. 2024 na [email protected] nebo na tel. 603 198 318. Na základě přihlášky dostanou účastníci podrobné informace.

   

duben
 • 25.4.

  Duchovní obnova pro manžele: Manželským párům nabízíme duchovní obnovu s P. ICLic. Karlem Moravcem. Uskuteční se v klášteře na Hoře Matky Boží v termínu 25. - 28. dubna 2024. Zahájení ve čtvrtek večeří v 19 hod., zakončení v neděli obědem. Cena pobytu je 2 800,- Kč/os. Podrobnější informace po přihlášení. Přihlášky nejpozději do 12. 4. 2024 na [email protected] nebo na tel. 603 198 318.

   

květen
 • 4.5.

  Na pouť hasičů srdečně zveme na Horu Matky Boží v sobotu 4. května 2024. Mše svatá v 11. hodin.

   

 • 10.5.

  Duchovní obnova pro ženy: Srdečně zveme ženy na duchovní obnovu, která se uskuteční v klášteře na Hoře Matky Boží v termínu 10. – 12. května 2024. Program povede P. ICLic. Karel Moravec. Zahájení v pátek večeří v 19:00 hod., ukončení v neděli obědem. Cena za ubytování a stravu je 1 900,- Kč. 

  Podrobnější informace odstanou zájemkyně na základě přihlášení. Přihlášky nejpozději do 26. 4. 2024 na [email protected] nebo na tel. 603 198 318.

červen
 • 2.6.

  ZUŠ OPEN - celostátní festival základních uměleckých škol na Hoře Matky Boží v neděli 2. června 2024. Více informací na www.zusopen.cz

   

 • 7.6.

  Noc kostelů se koná v pátek 7. června. V klášterním kostele bude komentovaná prohlídka od 20 hodin. Více na www.nockostelu.cz 

   

 • 8.6.

  Orelská pouť župy Orlické a župy Brynychovy začíná na Hoře Matky Boží v sobotu 8. června 2024 mší svatou v 11 hodin. Po mši svaté je připraven bohatý program pro děti i dospělé. 

   

 • 8.6.

  Varhanní koncert Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad se uskuteční v poutním kostele na Hoře Matky Boží v sobotu 8. června v 15 hodin. Více na www.mhf.letohrad.cz

   

 • 30.6.

  Koncert  v rámci Klášterních hudebních slavností se koná na Hoře Matky Boží v neděli 30. června 2024 v 19 hodin. Více na https://klasternihudebnislavnosti.cz/ 

červenec
 • 24.7.

  Pěší pouť za umělce 2024 krajinou Orlických hor

  Týdenní pěší putování 21. - 27. července 2024. Trasa: Ústí nad Orlicí – Dolní Dobrouč – Jablonné n/O - Hora Matky Boží – Pastviny - Neratov.

  Program na Hoře Matky Boží 24.7.2024:

  17:00 mše svatá, adorace

  18:00 „Mariánská poezie s doprovodem barokní harfy.“

  Pěší pouť za umělce je modlitbou za umělce, ale i za každého člověka, aby otevřel srdce kráse Božího stvoření. Každodenní mše sv. s krátkou adorací a chválami. Týdenní putování provází program duchovní, kulturní i umělecký. Putování i program je určený nejen pro poutnickou skupinu, v počtu okolo 20 lidí, ale i pro veřejnost. Další zájemci mimo poutnickou skupinu mají možnost účasti jak na putování, tak i na nabízeném programu a to v kterýkoli den, pro který se rozhodnou. Celý týden se poutníkům věnuje kněz, o. Jiří Zámečník a podílí se na duchovním programu poutě. Téma PPU 24 stejně jako předešlé 4 roky je svatost pro každého.
  Program pro veřejnost i pro poutnickou skupinu bude zaměřen nejen na svaté a kandidáty svatořečení kraje Orlických hor, ale na svaté vůbec: svatí v týden putování, naši patroni, sochy svatých po trase pouti.  

září
 • 20.9.Víkend pro rodiny v klášteře na Hoře Matky Boží pořádá diecézní Centrum pro rodinu ve dnech 20. - 22. září 2024.
říjen
 • 4.10.

  Víkend pro chlapy: Srdečně zveme muže na duchovní obnovu, která se uskuteční v klášteře na Hoře Matky Boží v termínu 4. – 6. října 2024. Program povede P. ICLic. Karel Moravec. Zahájení v pátek večeří, ukončení v neděli obědem. Přihlášky a informace u Jana Moravce na [email protected]  nebo na tel. 773 566 433.

   

   

 • 6.10.

  Exercicie pro kněze: Srdečně zveme kněze na exercicie v klášteře na Hoře Matky Boží u Králík. V termínu 6. - 11.  října 2024 je povede ThLic. Vojtěch Brož, Th.D. Zahájení v neděli večeří v 19 hodin, ukončení v pátek obědem.  Cena pobytu (ubytování a strava) je 5 000 Kč.

  Přihlášky nejpozději do 20. 9. 2024 na [email protected] nebo na tel. 603 198 318. Na základě přihlášky dostanou účastníci podrobné informace.

   

   

 • 18.10.Pouť rodičů, kteří přišli o dítě, bude na Hoře Matky Boží ve dnech 18. - 21. října 2024.
listopad
 • 17.11.Mše svatá na poděkování za svobodu a demokracii bude v poutním kostele na Hoře Matky Boží v neděli 17. listopadu 2024 v 15 hodin. Mše svatá s kytarovým doprovodem a po mši svaté pohoštění v refektáři kláštera.