Nadace Hory Matky Boží

Nadace Hory Matky Boží

Nadace Hory Matky Boží (Muttergottesberg-Stiftung) byla založena 18. října 1993 se základním kapitálem 100.000 DM. Zakladatelem nadace je pan Franz Jentschke, krajan, který se narodil poblíž Hory Matky Boží. Zahájil obnovu tohoto poutního místa v květnu roku 1987, tedy ještě v době komunismu, poté, co byl podle svých slov zázračně uzdraven na přímluvu Matky Boží z Králík. V roce 1988 se začalo s přípravou oprav kapliček křížové cesty, které stojí podél aleje z města na Horu Matky Boží. O rok později, 3. května 1989, se začalo s opravou exteriéru první kaple vzdálené od městského centra 1 km a od kláštera 200 m. První kaple byla opravena v rekordním čase devíti dnů. Když byly čtyři kaple hotovy, padl v listopadu 1989 komunismus.


V roce 1990 se začaly opravovat interiéry kaplí. O rok později byla zrestaurována vstupní brána ve městě, která stojí na začátku křížové cesty, a všechny kaple byly pokryty novou krytinou z pozinkovaného plechu.

Jednou z největších akcí organizovanou Franzem Jentschkem byla obnova Poutního domu, která probíhala v letech 1990 - 1993. Na financování se podíleli větší polovinou redemptoristé, zbývající část pak hradili krajané z Německa.

Nadace přispěla k tomu, aby se Hora Matky Boží znovu stala klenotem, jakým byla kdysi. Za svou obětavost si zaslouží pan Franz Jenstchke a jeho spolupracovníci z ČR i Německa velký dík a vděčnost!